fot. pk-Dactyloctenium_aegyptium_Tel_Aviv_IL_10.18_v2 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Dactyloctenium aegyptium

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.2018, Tel Aviv · copyright © by Paweł Kalinowski