fot. pk-Dianthus_campestris_1_SZ_Czuchow_8.07 (855×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dianthus campestris

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.08.2007, Szczeglacin (uprawiane okazy z Czuchowa-Pieńków)
copyright © by Paweł Kalinowski