fot. pk-Dianthus_campestris_4a_Czuchow-Pienki_07.11 (1130×1471) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dianthus campestris

on This page when logged in
you will see 6.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.07.2011, Czuchów-Pienki, gm. Palterów, woj. mazowieckie
copyright © by Paweł Kalinowski

« Dianthus campestris