fot. pk-Euphorbia_myrsynites_1_OBPAN_4.06 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Euphorbia myrsinites (wilczomlecz mirtowaty)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.2006, OB PAN Powsin · copyright © by Paweł Kalinowski