fot. pk-Holodiscus_discolor_2_Rogow_07.09 (1336×929) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Holodiscus discolor (prostokrężnik różnobarwny)

on This page when logged in
you will see 5.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2009, Arboretum w Rogowie
copyright © by Paweł Kalinowski

« Holodiscus discolor (prostokrężnik różnobarwny)