fot. pk-Leontodon_hispidus_hastilis_2_Boratyniec_Ruski_08._14 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Leontodon hispidus ssp. hastilis (brodawnik zwyczajny nagi)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.2014, Boratyniec Ruski · copyright © by Paweł Kalinowski