fot. pk-Nigella_sativa_2a__OB_Berlin_D__07._13 (650×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Nigella sativa (czarnuszka siewna)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

28.06.2013
copyright © by Paweł Kalinowski