fot. pk-Pulmonaria_angustifolia_Dabrowa_05._13 (771×1658) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pulmonaria angustifolia (miodunka wąskolistna)

on This page when logged in
you will see 7.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.2013, Dąbrowa, gm. Przesmyki, woj. mazowieckie
copyright © by Paweł Kalinowski