fot. pk-Sideritis_montana_1c_Szerszenie_08._14 (1270×1508) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sideritis montana (gojnik drobnokwiatowy)

on This page when logged in
you will see 7.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.2014, Boratyniec Ruski, gm. Siemiatycze, woj. podlaskie
copyright © by Paweł Kalinowski

« Sideritis montana (gojnik drobnokwiatowy)