fot. pk-Sideritis_montana_1c_Szerszenie_08._14 — copyright © by Paweł Kalinowski
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Sideritis montana (gojnik drobnokwiatowy)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.2014, Boratyniec Ruski, gm. Siemiatycze, woj. podlaskie · copyright © by Paweł Kalinowski