fot. pkob-20160612-Lithospermum_arvense1_19.05.2016 — copyright © by Piotr Kobierski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 5.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lithospermum arvense (nawrot polny)

on This page when logged in
you will see 5.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.05.2016, Obniżenie Nowosolskie, Górzyn · copyright © by Piotr Kobierski