fot. pkob-Veronica_teucrium1_30.05.2015 — copyright © by Piotr Kobierski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)

on This page when logged in
you will see 7.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.05.2015 copyright © by Piotr Kobierski