fot. psk-FOT_2822 (848×866) — copyright © by Piotr Sikorski
porównanie: śliwa tarnina (Prunus spinosa) (z lewej) — brak połysku, wyraźnie zaostrzone liście, nieco większe, wyraźne zagłębione unerwienie; i wiśnia karłowata (Cerasus fruticosa) (z prawej) — połyskujace liście, lekko zaostrzone, mniejsze; w Polsce taksony te mieszają się i występują formy pośrednie
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

26.04.2011
copyright © by Piotr Sikorski