fot. rp-Isolepis-setacea-01_PSP_filtered — copyright © by Remigiusz Pielech
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Isolepis setacea (sitniczka szczecinowata)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

nad Bystrzycą w okolicach Zagórza Sląskiego · copyright © by Remigiusz Pielech