fot. MS-Gymnocarpium_dryopteris-20070803-02 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Gymnocarpium dryopteris (cienistka trójkątna)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

sporofity w szczelinie skalnej
03.08.2007, Góry Bystrzyckie, dolina Bystrzycy Łomnickiej powyżej Młotów · copyright © by Michał Smoczyk