fot. MS-Robinia_pseudacacia-070525-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

wierzchołek pędu z młodymi liśćmi
25.05.2007, Równina Torzymska, Rzepin · copyright © by Michał Smoczyk