fot. SM-20080623-2-Asplenium_cuneifolium-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Asplenium cuneifolium (zanokcica klinowata)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

siedlisko
23.06.2008, Masyw Grochowej, okolice Grochowa · copyright © by Michał Smoczyk