fot. SM-20090419-2-Senecio_vernalis-04_v2 (653×555) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.090419-2
kwiat
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Senecio vernalis (starzec wiosenny)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.04.2009, Równina Torzymska, Rzepinek
copyright © by Michał Smoczyk