fot. SM-20090423-1-Centaurea_rhenana-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Centaurea stoebe (chaber nadreński)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

różyczki liściowe młodych roślin
23.04.2009, Równina Torzymska, Rzepinek · copyright © by Michał Smoczyk