fot. SM-20100318-3-Robinia_pseudacacia-05 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kora starszego drzewa
18.03.2010, Rzepinek · copyright © by Michał Smoczyk