fot. SM-20100515-3-Myrrhis_odorata-04_v2 (880×681) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.100515-3
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Myrrhis odorata (marchewnik anyżowy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

odcinki liściowe; 15.05.2010, Góry Orlickie, Zieleniec
copyright © by Michał Smoczyk