fot. SM-20100515-5-Peucedanum_ostruthium-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Peucedanum ostruthium (gorysz miarz)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

liście wiosną
15.05.2010, Góry Orlickie, Zieleniec · copyright © by Michał Smoczyk