fot. SM-20100804-3-Asplenium_viride-03 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Asplenium viride (zanokcica zielona)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

odcinki liściowe
04.08.2010, Góry Orlickie, Zieleniec · copyright © by Michał Smoczyk