fot. ms-1-streptopus_amplexifolius (401×600) — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Streptopus amplexifolius

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.1999, Góry Stołowe, Szczeliniec Wielki, szczelina Piekiełko
copyright © by Michał Smoczyk