fot. sm-4-carduus_acanthoides — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carduus acanthoides

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.07.2002, Wrocław, Park Grabiszyński · copyright © by Michał Smoczyk