znalezisko 20090708.3.sm - Scolymus hispanicus · Turcja, Tevfikiye · (leg. det. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl)
teren ruderalny
SM-20090708-3-Scolymus_hispanicus-01
Scolymus hispanicus
pokrój
SM-20090708-3-Scolymus_hispanicus-01_v2
Scolymus hispanicus
pokrój
SM-20090708-3-Scolymus_hispanicus-02
Scolymus hispanicus
pokrój