fot. tt-briza_media (578×666) — copyright © by Tadeusz Twardy
kłos
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Briza media (drżączka średnia)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

10.08.2008, łąka pod Kołobrzegiem
copyright © by Tadeusz Twardy