fot. wmsz-SAM_6579 (1128×1752) — copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)

on This page when logged in
you will see 8.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański
« Urtica (pokrzywa)

« Urtica galeopsifolia (pokrzywa poziewnikolistna)