fot. zd-Corrigiola_litoralis001c_v2 (884×665) — copyright © by Zygmunt Dajdok
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

1999, brzegi Odry w okol. Słubic
copyright © by Zygmunt Dajdok