fot. zd-Stachys_arvensis__Z_Dajdok_Siedlce_k._Olawy_1996_ — copyright © by Zygmunt Dajdok
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Stachys arvensis (czyściec polny)

on This page when logged in
you will see 7.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

1996, Siedlce k.Oławy · copyright © by Zygmunt Dajdok
« Stachys (czyściec)

« Stachys arvensis (czyściec polny)