fot. zd-Stachys_arvensis__Z_Dajdok_Siedlce_k._Olawy_1996_ (584×866) — copyright © by Zygmunt Dajdok
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stachys arvensis (czyściec polny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

1996, Siedlce k.Oławy
copyright © by Zygmunt Dajdok