(klasa) Cl.Asplenietea rupestria Br.-Bl. 1934 in Meier et Br.-Bl. 1934

zbiorowiska szczelin skalnych w skalistych partiach gór, także antropogeniczne na murach i ruinach

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Asplenietea rupestria

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Asplenietea rupestria

  O.Potentilletalia caulescentis
  
    All.Potentillion caulescentis
    
      Ass.Drabo-Artemisietum
      
      Ass.Asplenietum trichomano-rutae-murariae
      
    All.Cystopteridion
    
      Ass.Asplenio viridis-Cystopteridetum
      
  O.Androsacetalia vandellii
  
    All.Androsacion vandellii
    
      Ass.Asplenietum septentrionali-adianti-nigri
      
      Ass.Asplenietum cuneifolii
      
      Zb.Asplenium trichomanes-Asplenium septentrionale