(rząd) O.Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

odpowiada siedlisku „wapienne ściany skalne ... (8210)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Potentilletalia caulescentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potentilletalia caulescentis

Androsace lactea (naradka mlecznobiała)
Asplenium ruta-muraria (zanokcica murowa)
 

gatunki wyróżniające rzędu (D O.) O.Potentilletalia caulescentis

Cymbalaria muralis (cymbalaria bluszczykowata)
Campanula cochleariifolia (dzwonek drobny)
Sesleria varia (sesleria skalna)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Potentilletalia caulescentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Asplenietea rupestria

Saxifraga sponhemica (skalnica zwodnicza)
Valeriana tripteris (kozłek trójlistkowy)
Veronica fruticans (przetacznik krzewinkowy)
Ceterach officinarum (śledzionka skalna)
Asplenium trichomanes (zanokcica skalna)
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna)[f.]

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Potentilletalia caulescentis

  All.Potentillion caulescentis
  
    Ass.Drabo-Artemisietum
    
    Ass.Asplenietum trichomano-rutae-murariae
    
  All.Cystopteridion
  
    Ass.Asplenio viridis-Cystopteridetum
    
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Potentilletalia_caulescentis.htm"> Potentilletalia caulescentis - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>