(rząd) O.Epilobietalia fleischeri Moor 1958

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Epilobietalia fleischeri

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Epilobietalia fleischeri

+ przechodzące ChAss.  

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Epilobietalia fleischeri

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Thlaspietea rotundifolii

 

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Epilobietalia fleischeri

  All.Epilobion fleischeri
  
    Zb.Calamagrostis pseuophragmites-Festuca rubra
    
    Zb.Myricaria germanica