(zbiorowisko) Zb.Myricaria germanica Kornaś et Medw.-Kornaś. 1963

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Myricaria germanica

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zbiorowiska (Ch Zb.) Zb.Myricaria germanica

Myricaria germanica (września pobrzeżna)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Myricaria germanica

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Epilobion fleischeri

Reseda lutea (rezeda żółta)[lokalnie]
Myricaria germanica (września pobrzeżna)
Salix eleagnos (wierzba siwa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona (agg.))[ssp. vulgaris]
+ ChO.  

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Epilobietalia fleischeri

Equisetum variegatum (skrzyp pstry)
+ przechodzące ChAss.  

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Thlaspietea rotundifolii

Silene vulgaris (lepnica rozdęta)[ssp. prostrata]
Rumex scutatus (szczaw tarczolistny)
Linaria alpina
Chaenorhinum minus (lniczka mała)
Galeopsis angustifolia (poziewnik wąskolistny)
Galeopsis ladanum (poziewnik polny)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)[ssp.]
Poa granitica (wiechlina granitowa)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Myricaria_germanica.htm"> Myricaria germanica - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>