(zbiorowisko) Zb.Calamagrostis pseuophragmites-Festuca rubra Kornaś et Medw.-Kornaś 1967

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Calamagrostis pseuophragmites-Festuca rubra

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zbiorowiska (Ch Zb.) Zb.Calamagrostis pseuophragmites-Festuca rubra — regionalnie

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Calamagrostis pseuophragmites-Festuca rubra

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Epilobion fleischeri

+ ChO.  

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Epilobietalia fleischeri

+ przechodzące ChAss.  

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Thlaspietea rotundifolii