(zespół) Ass.Puccinello-Spergularietum salinae (Feekes 1936) R.Tx. et Volk 1937

zespół mannicy i muchotrzewu solniskowego
Puccinellietum distansis R. Tx. et Volk 1937

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Puccinello-Spergularietum salinae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Puccinello-Spergularietum salinae

Spergularia salina (muchotrzew solniskowy)
Puccinellia distans (mannica odstająca)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Puccinello-Spergularietum salinae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Puccinelion maritimae (zbiorowiska solniskowe na siedliskach wilgotnych i słonych)

Puccinellia maritima (mannica nadmorska)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Glauco-Puccinellietalia (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Asteretea tripolium (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe)

Plantago coronopus (babka pierzasta)[regionalnie]
Plantago maritima (babka nadmorska)
Aster tripolium (aster solny)
Juncus ranarius (sit żabi)[regionalnie]
Blysmus rufus (ostrzew rudy)[regionalnie]
Carex extensa (turzyca wyciągnięta)[regionalnie]
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Puccinello-Spergularietum_salinae.htm"> Puccinello-Spergularietum salinae (zespół mannicy i muchotrzewu solniskowego) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>