(klasa) Cl.Asteretea tripolium Westh. et Beeft. ap. Beeft. 1962

halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe

halofilne łąki lub szuwary, w supralitoralu zbiorników wód słonych i słonawych

ZbiorowiskaZbiorowiskaVioletea calaminariae (murawy galmanowe)Phragmitetea (szuwary)
skróty

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Asteretea tripolium

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)