(zespół) Ass.Triglochino-Glaucetum maritimae Wilk.-Mich. 1963

zespół świbki i miecznika nadmorskiego
Triglochino-Glaucetum maritimae
16.08.2004 copyright © by Piotr Sikorski
Triglochino-Glaucetum maritimae

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Triglochino-Glaucetum maritimae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Triglochino-Glaucetum maritimae — regionalnie

Glaux maritima (mlecznik nadmorski)
Triglochin maritimum (świbka morska)
Juncus gerardi (sit Gerarda)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Triglochino-Glaucetum maritimae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Armerion maritimae (słone łąki nadmorskie)

Sagina maritima (karmnik nadmorski)
Armeria maritima ssp. maritima (zawciąg pospolity typowy)
Glaux maritima (mlecznik nadmorski)
Centaurium littorale (centuria nadbrzeżna)[regionalnie]
Juncus gerardi (sit Gerarda)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona (agg.))[ssp. litoralis]

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Glauco-Puccinellietalia (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Asteretea tripolium (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe)

Plantago coronopus (babka pierzasta)[regionalnie]
Plantago maritima (babka nadmorska)
Aster tripolium (aster solny)
Juncus ranarius (sit żabi)[regionalnie]
Blysmus rufus (ostrzew rudy)[regionalnie]
Carex extensa (turzyca wyciągnięta)[regionalnie]
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Triglochino-Glaucetum_maritimae.htm"> Triglochino-Glaucetum maritimae (zespół świbki i miecznika nadmorskiego) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>