(klasa) Cl.Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942

szuwary

szuwary trawiaste, wielkoturzycowe i inne z udziałem okazałych bylin dwuliściennych, występują w strefie przybrzeżnej i nadrzeżnej stojących i płynących wód śródlądowych

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Phragmitetea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea

Rumex hydrolapathum (szczaw lancetowaty)
Sium latifolium (marek szerokolistny)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Schoenoplectus tabernaemontani (oczeret Tabernemontana)
Eleocharis palustris (ponikło błotne)
Phragmites australis (trzcina pospolita)
Glyceria maxima (manna mielec)
Typha latifolia (pałka szerokolistna)
Equisetum fluviatile (skrzyp bagienny)
i zwykle także gatunki charakterysytczne niższych jednostek  

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Phragmitetea

  O.Phragmitetalia
  
    All.Phragmition (szuwary właściwe)
    
      Ass.Hippuridetum vulgaris
      
      GrAss.szuwary typowe z udziałem roślin wodnych
      
        Ass.Scirpetum lacustris (szuwar oczeretowy)
        
        Ass.Typhetum angustifoliae (szuwar wąskopałkowy)
        
        Ass.Sagittario-Sparganietum emersi
        
        Ass.Sparganietum erecti (szuwar jeżogłówkowy)
        
      GrAss.szuwary typowe z gatunkami z Magnocaricion
      
        Ass.Eleocharitetum palustris
        
        Ass.Equisetetum fluviatilis (szuwar skrzypowy)
        
        Ass.Phragmitetum australis (szuwar trzcinowy)
        
        Ass.Typhetum latifoliae (szuwar szerokopałkowy)
        
        Ass.Acoretum calami (szuwar tatarakowy)
        
      GrAss.szuwary właściwe o zmiennym poziomie wody
      
        Ass.Oenantho-Rorippetum
        
        Ass.Glycerietum maximae (szuwar mannowy)
        
      GrAss.szuwary halofilne
      
        Ass.Scirpetum maritimi (zespół sitowca nadmorskiego)
        
    All.Magnocaricion (szuwary wielkoturzycowe)
    
      GrAss.zbiorowiska dynamicznego kręgu olsów
      
        Ass.Cladietum marisci (szuwar kłociowy)
        
        Ass.Thelypteridi-Phragmitetum
        
        Ass.Cicuto-Caricetum pseudocyperi
        
        Ass.Iridetum pseudacori (szuwar kosaćcowy)
        
      GrAss.zbiorowiska wysokich turzyc lub o grubych rozłogach
      
        Ass.Caricetum ripariae
        
        Ass.Caricetum acutiformis
        
        Ass.Caricetum paniculatae
        
      GrAss.zwykle torfotwórcze zb. turzyc kępkowych lub rozłogowych
      
        Ass.Caricetum rostratae
        
        Ass.Caricetum elatae (zespół turzycy sztywnej)
        
        Ass.Caricetum appropinquatae
        
      GrAss.zbiorowiska łąk turzycowych
      
        Ass.Caricetum distichae
        
        Ass.Caricetum gracilis (zespół turzycy zaostrzonej)
        
        Ass.Caricetum vesicariae
        
      GrAss.nietorfotwórcze szuwary turz. lub traw. na ter. zalew.
      
        Ass.Caricetum vulpinae
        
        Ass.Phalaridetum arundinaceae (szuwar mozgowy)
        
      GrAss.odosobniona grupa (Magnocaricion)
      
        Ass.Caricetum buxbaumii (szuwar turzycy Buxbauma)
        
    All.Sparganio-Glycerion fluitantis (zbiorowiska średnio wysokich bylin zarastających płytkie wody płynące)
    
      Ass.Sparganio-Glycerietum fluitantis (szuwar rogożowy)
      
      Ass.Glycerietum plicatae (szuwar manny fałdowanej)
      
      Ass.Leersietum oryzoidis
      
      Ass.Nasturtietum officinalis
      
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Phragmitetea.htm"> Phragmitetea (szuwary) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>