atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Teucrium scordium L. [🔉 te͡uk·ri·um *]

ożanka czosnkowa
Teucrium Teucrium Teucrium TeucriumTeucriumożanka pirenejska (Teucrium pyrenaicum)ożanka nierównoząbkowa (Teucrium scorodonia)
Teucrium scordium (ożanka czosnkowa)
09.07.2006 copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Teucrium scordium (ożanka czosnkowa)
Teucrium scordium (ożanka czosnkowa)
Teucrium scordium (ożanka czosnkowa)
Teucrium scordium (ożanka czosnkowa)
cechy diagnostyczne w kluczu:Teucrium (ożanka)kl 5292

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Teucrium scordium (ożanka czosnkowa)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.