(zespół) Ass.Catabroso-Polygonetum hydropiperis (Lohm. 1942) Poli et J.Tx. 1960

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Catabroso-Polygonetum hydropiperis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Catabroso-Polygonetum hydropiperis — regionalnie

Polygonum hydropiper (rdest ostrogorzki)
 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Catabroso-Polygonetum hydropiperis

Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Catabroso-Polygonetum hydropiperis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Bidention tripartiti

Ranunculus sceleratus (jaskier jadowity)
Bidens cernua (uczep zwisły)
Bidens connata (uczep zwodniczy)
Alopecurus aequalis (wyczyniec czerwonożółty)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Bidentetalia tripartiti — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Bidentetea tripartiti

Polygonum lapathifolium ssp. lapathifolium (rdest szczawiolistny typowy)
Polygonum mite (rdest łagodny)
Rorippa palustris (rzepicha błotna)
Bidens radiata (uczep śląski)
Bidens tripartita (uczep trójlistkowy)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Catabroso-Polygonetum_hydropiperis.htm"> Catabroso-Polygonetum hydropiperis - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>