atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Glyceria declinata BrÉb. [🔉 gli·ce·ri·a *]

manna długoząbkowa