(klasa) Cl.Bidentetea tripartiti R.Tx., Lohm. et Prsg 1950

umiarkowanie nitrofilne zbiorowiska terofitów letnich na wysychających latem brzegach śródlądowych zbiorników wodnych

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Bidentetea tripartiti

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Bidentetea tripartiti

  O.Bidentetalia tripartiti
  
    All.Bidention tripartiti
    
      Ass.Polygono-Bidentetum
      
      Ass.Catabroso-Polygonetum hydropiperis
      
      Ass.Leersio-Bidentetum
      
      Ass.Rumicetum maritimi
      
    All.Chenopodion fluviatilie
    
      Ass.Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri
      
      Ass.Xanthio riparii-Chenopodietum
      
      Ass.Chenopodietum glauco-rubri