(rząd) O.Bidentetalia tripartiti Br.-Bl. et R.Tx. 1943

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Bidentetalia tripartiti

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Bidentetalia tripartiti — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Bidentetalia tripartiti

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Bidentetea tripartiti

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Bidentetalia tripartiti

  All.Bidention tripartiti
  
    Ass.Polygono-Bidentetum
    
    Ass.Catabroso-Polygonetum hydropiperis
    
    Ass.Leersio-Bidentetum
    
    Ass.Rumicetum maritimi
    
  All.Chenopodion fluviatilie
  
    Ass.Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri
    
    Ass.Xanthio riparii-Chenopodietum
    
    Ass.Chenopodietum glauco-rubri