takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Rorippa palustris (L.) Besser

rzepicha błotna
Rorippa islandica (Oeder) Borbás · Rorippa islandica (Oeder) Schinz et Thell. p.p.
na stronie — występowanie
Rorippa palustris
20.06.2008, pola nad Wisłą, Kraków; copyright © by Jerzy Kruk
Rorippa palustris
Rorippa palustris
Rorippa palustris
Rorippa palustris
Rorippa palustris
Rorippa palustris
Rorippa palustris
Rorippa palustris
Rorippa palustris

występowanie

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.84 [71.3]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.185 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.269 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.187 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.168 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.103+104 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1073 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.161 [11]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.100 [81]
· Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 p.137 [85.8]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.345 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.207 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 05.03.2013 · powstała/was created 20.11.2008

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Rorippa_palustris.htm"> Rorippa palustris (rzepicha błotna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>