takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Glyceria notata Chevall.

manna fałdowana
Glyceria plicata (Fr.) Fr. · Glyceria plicata Fr.