atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Glyceria notata Chevall. [🔉 gli·ce·ri·a *]

manna fałdowana
Glyceria plicata (Fr.) Fr. · Glyceria plicata Fr.
Glyceria Glyceria Glyceria GlyceriaGlyceriamanna gajowa (Glyceria nemoralis)manna prążkowana (Glyceria striata)
Glyceria plicata
09.06.2007, niewielkie rozlewisko w dolinie rz. Kamienicy (Gorce); copyright © by Anna Nowak-Dańda
Glyceria plicata
Glyceria plicata
Glyceria plicata
Glyceria notata (manna fałdowana)
Glyceria notata (manna fałdowana)
Glyceria notata (manna fałdowana)
Glyceria notata (manna fałdowana)
Glyceria notata (manna fałdowana)
cechy diagnostyczne w kluczu:Glyceria (manna)kl 6224

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Glyceria notata (manna fałdowana)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

mieszaniec Glyceria notata Chevall.

Glyceria ×pedicellata · manna płonna
Glyceria fluitans × plicata
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Glyceria fluitans · manna jadalna
Glyceria fluitans
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]