takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Glyceria ×pedicellata F. Towns.

manna płonna
Glyceria ×intersita Hausskn. · Glyceria fluitans × plicata
na stronie — znaleziska