Glyceria striata (manna prążkowana)
XL
Glyceria striata (manna prążkowana)
XL
Glyceria striata (manna prążkowana)
XL
Glyceria striata (manna prążkowana)
Glyceria striata (manna prążkowana)
XL
Glyceria striata (manna prążkowana)
XL
Glyceria striata (manna prążkowana)
Glyceria striata (manna prążkowana)
siedlisko
cechy diagnostyczne w kluczu:Glyceria (manna)kl 6212

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie - Glyceria striata (manna prążkowana)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Glyceria striata (manna prążkowana)
Prawdopodobnie zawleczona bylina. U nas znajdowana w zbiorowiskach naturalnych i półnaturalnych.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - status wątpliwy, wymaga badań, prawdopodobnie rodzimy, nieinwazyjny; -; pochodzenie: Ameryka Północna ? [czas przybycia na teren Polski: 1989r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych
cechy diagnostyczne w kluczu:Glyceria (manna)kl 6212

wybrane okazy · selected collections

#3
jkr.050429-KRA343218
leg. J.B. Nelson, P.P. Ferral
/Południowa Karolina, Am. Północna/
#3 XL
kswit.29
leg. Konrad Świtalski
#3
arys.3
leg. Andrzej Ryś, det. A. Ryś; potw. W.Pisarek, P. Kobierski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Piwowarski B., Bartoszek W., 2012 — The occurrence of Glyceria striata (Lam.) Hitchc. in Europe and the new localities of the species in Poland [264]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.890 [40]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.579 [15]
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.654 [9]
  • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.320 [86.1]
  • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.180 [150.5]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
  • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji