atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Glyceria nemoralis (R. Uechtr.) R. Uechtr. et Körn. [🔉 gli·ce·ri·a *]

manna gajowa
Glyceria nemoralis R. Uechtr. et Körn.
Glyceria Glyceria Glyceria GlyceriaGlyceriamanna mielec (Glyceria maxima)manna fałdowana (Glyceria notata)